Изкачване на сградата на Община Пазарджик

Изкачване на сградата на Община Пазарджик

На 30 септември и 1 октомври 2023 г. (събота и неделя) с начален час 10:00. Мястото, както досега е най-високата сграда в Пазарджик – общината.

Точният адрес е: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, югоизточен ъгъл, източната и южната фасада. Сградата е висока почти 60 метра, а фасадата е релефна с повтарящи се малки хватки. Това прави възможно изкачването по два метода: спелео катерене и класическо катерене. Състезанията са любителски, но няма пречка да участват и професионалисти! Състезаващите се за време са с предимство пред гражданите, които искат просто да предизвикат възможностите си.

No comments