р.Тополница

 

 

Тополница или Тополка е  река в Южна България – Софийска област, общини Копривщица, Антон, Пирдоп, Златица, Чавдар и Ихтиман и област Пазарджик, общини Панагюрище, Лесичово и Пазарджик, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 154,8 km, която ѝ отрежда 14-о място сред реките на България. Река Тополница е 4-та по дължина река след Тунджа, Арда и Ергене във водосборния басейн на Марица.

Река Тополница извира от 1402 m н.в. под името Ширенейска река в източното подножие на връх Бич (1449 m) в Същинска Средна гора. Първите 12 km тече на изток в дълбока и гориста долина. След това завива на север, пресича Копривщенската котловина и на протежение от 12 km „разсича“  Същинска Средна гора чрез дълбок пролом. При гара Копривщица завива на запад-югозапад и навлиза в Златишко-Пирдопската котловина, като тече по южната ѝ част. След село Петрич, община Златица, завива на юг и протича в дълбока проломна долина между Същинска Средна гора на изток и Ихтиманска Средна гора на запад. След изтичането си от язовир „Тополница“ завива на югоизток, долината ѝ малко се разширява, но запазва проломния си характер. При село Калугерово навлиза в Горнотракийската низина, като тук течението ѝ е бавно и спокойно и коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в река Марица на 205 m н.в., на 1 km западно от град Пазарджик.